Giấc mơ

Ngày mệt đêm về ngủ giấc sâu
Mơ hoa ẩn hiện ở trong đầu
Giang tay ôm chặt người trong mộng
Từ giờ thoát khỏi cảnh bể dâu...

Đã mấy năm rồi theo người ta
Ai như đâu đó ở trong nhà
Chỉ mong sớm tối nàng bên cạnh
Nhưng tại làm sao cứ cách xa ?

Tỉnh dậy thì đây ...lại bị lừa
Bóng người tăm cá gọi chả thưa
Nàng đã qua sông đâu còn nữa?
Để mình theo mãi giấc mơ xưa!

Dẫu biết là mơ chả sự thành
Mơ màng thật giả cứ lộn quanh
Thở than luyến tiếc làm chi mãi?
Bao cô gái đẹp đợi chờ anh...

( Viết vào ngày cá 1 - 4 - 2013 )

lăng mộ đá toyota thanh hóa