Tiếng chuông đền Sóc

Tôi về đền Sóc một sáng xuân
Bồi hồi vang vọng tiếng chuông ngân
Chuông kêu ngân khúc dài hư ảo
Như tiếng ngàn xưa của thánh thần.

Đồi núi chập chùng in bóng ngựa
Áo giáp gửi trao lại chốn này
Phù Đổng ruổi rong cùng tuấn mã
Sau lần dẹp loạn giặc tan thây.

Thái bình thiên hạ Gióng trao cho
Giữ nước ngàn năm dựng cơ đồ
Tổ Quốc sẽ ghi trang sử mới
Triệu người con Việt tiếp lời thơ.

Chợ quê

 (Thi đàn VN giới thiệu: Đây là
 bài thơ hay, thơ phổ nhạc hay
ngày 2/8/2013 trên thi đàn VN

Chợ quê giữa bãi đầu làng
Bên dòng sông nhỏ, cạnh đường liên thôn
Mẹt rau mớ cá mớ tôm
Đôi ba hàng thịt, dăm con lợn gà
Vài ba chục trứng đưa ra
Trước là gặp bạn - sau là đổi trao...

Tiền nhiều ở những đâu đâu?
Chợ quê góp nhặt miếng trầu quả cau
Cảnh quê nghèo túng có nhau
Không đi nhớ bạn, nhớ bầu mà đi
Quà quê chẳng thiếu thứ gì
Dăm quả ổi, ít hồng bì thị na
Chợ về bánh đúc bánh đa
Tuy đơn giản , nhưng mặn mà tình quê


lăng mộ đá toyota thanh hóa