Lễ tạ mộ

Khu mộ tổ dòng họ Nguyễn Phúc
Đường về thăm Mộ Tổ
mời Nhà Sư đi cùng
vì thấy không an lòng
khi gặp nhiều biến cố.

Một năm ba phần mộ
vắng bóng của người thân
đau xót đến ba lần
của anh em chú cháu.

Theo như lời phán bảo
khu Mộ Tổ rất thiêng
song quỷ dữ làm phiền
nên động dòng mồ mả.

Muốn xua đi tất cả
phải vàng mã nến hương
trấn quẻ chớ coi thường
hoa tươi màu cửa Phật...

Sư ngồi vào chiếu cật *
giữa nắng nóng ban ngày
làm chủ lễ hôm nay
cùng chuông kêu mõ thúc.

Hai giờ xong một lúc
Sư xin phép ra về
vì đã hẹn ngoài kia
ba giờ chiều có mặt.

Sư dặn dò khoan nhặt
dù có tin hay không
lễ bái đã làm xong
cứ an lòng mà sống.

Theo lời linh báo mộng
đã sắm lễ đủ đầy
Đại Đức đã về đây
tạ mộ ngày giờ đẹp...


* Chiếu tre
lăng mộ đá toyota thanh hóa