Thơ báo đăng: Thăm cháu

Mẹ tôi: Cụ Nguyễn Thị Thoán


Ngày vui con nhắn tin về
Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu
Xa gần mình ngại chi đâu
Biết răng là được, biết lâu là dừng.

Thương con, nhớ cháu vô chừng
Tui đi thăn nó khi ưng thì về
Tỉnh ngoài không nói mô tê
Quê tui như rứa - Ai chê mặc người.

Cháu tui đầy cữ hôm rồi
Bữa ni bà mới rảnh rơi lên tàu
Một toa đầy tiếng Diễn Châu
Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương...lăng mộ đá toyota thanh hóa