Bậc thềm nhàBâng khuâng mấy bậc thềm nhà
Đi vào bao lượt, đi ra bao lần?
Mỗi ngày dăm chục bước chân
Lên lên xuống xuống ngay sân nhà mình.

Ung dung như ở cung đình
Nhà mình mình ở - thềm mình mình đi
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững cô dì... đỡ nâng...

Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm nhà
Ngàn đời từ thuở ông cha
Lớn khôn - khờ dại thềm nhà chứng nhân...


lăng mộ đá toyota thanh hóa