Về nhà chồng

Ảnh của Rối Tóc. ( Thơ vui )


Về nhà chồng mà trông ái ngại

Hoa nào cho lại cảnh lội đường làng!

Đường trơn đã rải cát vàng

Mà chân vẫn dính bùn tràn tổ ong

Thôi thì vén váy cho xong!...

lăng mộ đá toyota thanh hóa