Ở nhà

Bóng bàn vẫn đánh trong nhà
Bên là cháu nội - bên là tường xây
Ông còn tìm tứ thơ hay
Vẫn đang bỏ dở từ ngày Cô Vi.

Bà chăm bếp núc khoai mỳ
Gạo rau , tôm cá, đỡ kỳ chợ phiên
Mẹ cha máy tính sáng đèn
Giao ban, giao việc chạy tiền trả lương.

On lai chị học theo trường
Cuối kỳ hết cấp chị thường vẫn mơ
Xa nơi phố thị đang chờ
Cô vi chết đói bấy giờ mới vui.

Ở nhà công việc êm xuôi
Bữa cơm có đủ mọi người ngon thêm...

lăng mộ đá toyota thanh hóa