Cảm nắng

Mới trông ánh mắt nụ cười
mà như dành trọn cuộc đời cho nhau
chưa nhìn thấy nỗi thương đau
cuộc tình chốc lát ôm sầu lê thê.

Ngổn ngang quây kín bốn bề
gia đình ly tán, con chê, vợ sầu
cháu còn tìm thấy ông đâu?
láng giềng tránh mặt, bạn bầu lìa xa.

Chỉ còn hai nửa chúng ta
bão dông vùi dập liệu là được bao?
con tim loạn nhịp lao vào
quả đời chín vội tránh sao lìa cành...

lăng mộ đá toyota thanh hóa