Mời bạn thăm nhà

Mời bạn nhớ ghé thăm nhà 

Có tranh sơn thủy, có trà xứ Tuyên 
Có thơ, có truyện giải phièn 
Có bình rượu báo nhấp liền mềm môi 
Loa kèn nở trắng chào mời 
Vinh quy bái tổ đón người thăm quê 
Gái làng đón đợi ven đê 
Aó viền hoa lý cúc chê ngực đầy 
Khăn Piêu đẹp tựa làn mây 
Xin mời bạn đến chốn đây vui cùng... 

Ghi chú: Đây là bài thơ giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật, những bức tranh sơn dầu trên toan trưng bày ở phòng khách nhà tôi.

lăng mộ đá toyota thanh hóa