Lán Nà Lừa

Ôi sao giản dị lán Nà Lừa
Mái lá phên tre vách nứa thưa
Phòng khách rộng chừng hai chiếc chiếu
Tre rừng làm cột có đung đưa ?
Chiều cao nhà - chỉ trên tầm với
Ở dưới trống không gió lạnh lùa
Dựng ở cạnh rừng cây nứa nhỏ
Bên dòng suối bé đá lưa thưa
Lối vào bờ ruộng trồng cấy lúa
Địch có vào đây dễ bị lừa
Thế mà Bác ở trên ba tháng
Là vùng căn cứ chiến khu xưa
Nơi đây Bác quyết giao Đại Tướng
Mở chiến dịch ngay trước mùa mưa
Điện Biên giải phóng vui trăm họ
Ơi sao vĩ đại Lán Nà Lừa...

Đi chợ cầu may

( Tác giả Đồng Đức Bốn )

Chợ nào bán rủi mua may
Bán mưa mua nắng bán ngày mua đêm
Người nào bán nhớ mua quên
Bán yêu mua ghét, bán phiền mua vui ?
Chợ trời đâu chỉ mình tôi
Bán mua những cái cuộc đời bỏ đi
Không tiền chẳng giám mua gì
Có tiền hoang phí nhiều khi cũng đành
Nhiều tiền mua cả trời xanh
Ít tiền ước một bát canh cua đồng...
Còn tiền mua cả dòng sông
Hết tiền nhịn đói chạy rông cả ngày
Rủ nhau đi chợ cầu may
Mai xa thành phố mà đầy vấn vương...

Lỗi hẹn...!

( Thân tặng KTS Vũ Đình Phàm )


KTS Vũ Đình Phàm và tác giả
Ông điện hẹn thăm tôi
Từ tết đến giờ,
đây là lần thứ mấy ?
Lúc ở Nghệ An
Khi đang Hà Nội
Lúc đi họp vội
Khi lại trên đường !
Tình bạn bè, cùng lớp cùng trường
Chỉ có thân nhau -
                    Thực lòng mới thế
Nghe bạn hẹn, tôi tự nhiên nói khẽ
Ôi ! là mình sao tệ với ông
Chẳng cách đò
Cũng chẳng cách sông
Thế mà tôi
Lại không hẹn ông một lần chắc chắn ?...

Hôm nay ông đến
Đúng ngõ đúng nhà
Đứng ở ngoài gọi điện tôi ra
Mở cửa đón ông
Thấy mình mắc lỗi
Mời vào ngồi, tôi chân thành nói vội :
Thời gian qua ít gọi
Ông lại chơi - mà bối rối vô cùng
Cũng bởi vì có việc không mong
Đến với tôi quá chừng đột ngột
Nên mọi việc cứ chồng lên từng đợt !...
Lỗi với mọi người,
lỗi cả với bạn thân .

Ông nghe xong đã hiểu đôi phần
Trách cứ làm chi - Sao không báo trước ?
Chuyện buồn chuyện vui
Sẻ chia là được
Chỗ bạn bè dễ thông cảm cho nhau...

Ông lại phải về đón cháu mau mau
Nó đã đợi ông - Ở cổng trường
- Hẹn gặp lại lần sau...


lăng mộ đá toyota thanh hóa