Trăng về

Mấy hôm trăng bận đi đâu?
Mà trông đáy giếng ao sâu không về
Ánh vàng chẳng rải chân đê
Bờ dâu cũng tối ruộng kê cũng mờ.

Hôm nay trăng sáng như tờ
Vẫn còn gian díu lời thơ chưa tròn
Bông đùa mấy chú bé con
Tàu cau làm ngựa bon bon trên đường.

Hoa cau trắng nở đưa hương
Bờ tre lặng đứng màu sương phủ đầy
Chờ trăng con nước hao gầy
Trăng về hiền dịu để mây đợi chờ...

lăng mộ đá toyota thanh hóa