Vô đề

Bồng bềnh một mảnh tình si

Gặp người con gái đang thì xuân xanh

Gót sen tha thướt bên thành

Tỏ tình nên thả tơ mành giăng giăng.


Hương xuân thơm cả cung hằng

Ước sao ta được cùng nàng chung đôi

Bên này bên ấy gần thôi

Én nghiêng trao gửi mấy lời mộng mơ...

lăng mộ đá toyota thanh hóa