Cả nhà chăm học

Thưa các bạn
Nhận giấy mời của Hội Khuyến Học phường và đích thân ông Chủ tịch gặp gỡ, trao đổi mời nhà thơ dự họp và không quên đề nghị sáng tác một bài thơ về Khuyến tài khuyến học. Về nhà tôi nghĩ mãi không ra, đành lấy hoàn cảnh của gia đình mình viết theo yêu cầu của ông. Bài Cả nhà chăm học ra đời từ hoàn cảnh đó. Xin mời các bạn cùng xem.

CẢ NHÀ CHĂM HỌC

Sáng ra ông tỉnh dậy
mở đài và nghe tin
xong xuôi tìm dày dép
cuốc bộ mấy cây liền.

Bà đi cùng các bạn
luyện bài tập dưỡng sinh
múa quạt xong ca hát
vui như đang hội đình.

Cháu chăm ngoan học hành
ngày ngày đi tới lớp
cô giáo lên giảng bài
giọng dịu dàng rất hợp.

Bố mẹ bận công việc
cả ngày tối mới về
bà chăm lo cơm nước
ông chăm cây rất nghề...

Hôm nay là ngày vui
phường mời ông đi họp
cháu được khen chăm học
bà được Hội biểu dương.

Bố mẹ càng vui mừng
vì làm xong mọi việc
khuyến tài và khuyến học
mọi người cùng thi đua...

lăng mộ đá toyota thanh hóa