Bóng mâyGiang tay níu áng mây trời
Vần thơ gửi tặng níu người Phương Nam
Dòng sông níu chuyến đò ngang
Tình người níu cả bao trang thơ tình
Gốc đa níu cả sân đình
Bóng mây níu ánh bình minh diệu kỳ...

Mây trôi

Ra đồng gặp áng mây trôi
Hỏi trời chẳng biết, hỏi người chẳng hay!
Đi đâu ? hỡi áng mây bay
Lang thang theo gió có quay đường về?
Mải mê vui bạn vui bè
Đi không trở lại hay chê đất nghèo?
Đất nghèo dù đến bao nhiêu
Mong mây nán lại mang theo mưa rào
Trời dông - sấm chớp ì ào
Đất vui, cây lá lao xao đón mừng...

lăng mộ đá toyota thanh hóa