Đi Đồ Sơn

Kết quả hình ảnh cho đồ sơn hải phòng


Ai đi Đồ Sơn với tôi
Nhanh chân kẻo nhỡ một hồi hàn huyên
Nói rằng nơi ấy ưu tiên
Những ai có tiền đến đó giải khuây...

Riêng tôi, tôi đến nơi này
Giao du cảnh đẹp đã say một thời
Chuyện kia dành để cho người
Nhiều tiền tìm chốn ăn chơi nhất vùng...

Dẫu không có ý tưởng chung
Ăn chơi- ngắm cảnh vẫn cùng Đồ Sơn...

Hội Đình

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Hôm qua tôi đi hội đình
Thành Hoàng mới biết là mình rất thiêng...

lăng mộ đá toyota thanh hóa