Thăm bạn

Vội vàng mặc áo đi chơi
Hỏi thăm Giám Đốc là người bạn thân
Lâu nay mải chuyện làm ăn
Công này việc nọ ít lần thăm nhau .

Đưa tay gõ cửa thật lâu
Bấm chuông một lúc ngó đầu hỏi ai ?
Em đây mở cửa ra ngay
Nhà cao cửa rộng thế này hèn chi...

Thôi nào cô đến mấy khi
Đã lâu nghe có chuyện gì phải không ?
-Nói ra em thật đau lòng
Lấy phải ông chồng nghiện ngập si đa !

Bao nhiêu của nả trong nhà
Dần dần bán sạch mới ra thế này
Chồng em vừa mất cách nay
Hơn ba năm đã hết ngày đoạn tang !...

Hai con học tập nhỡ nhàng
Chưa hết cấp đã sẵn sàng bỏ luôn
Bao giờ chúng nó mới khôn
Biết lo giúp mẹ sớm hôm nhọc nhằn ?...

-Thôi thì cũng phải quen dần
Cờ đến tay sẽ phất lần mà thôi
Học nghề hướng đó theo tôi
Học xong tôi sẽ nhận lời giúp cho...
lăng mộ đá toyota thanh hóa