Ba mươi mùa sen nở( Kỷ niệm 30 năm tạp chí
"Người Xây Dựng" ra số đầu tiên )

Kể từ ngày đó đến nay(1)
Ba mươi mùa ấy sen này đã qua
Sắc sen ngày một đậm đà
Hồng đào bao nhị vàng hoa dâng đời.

"NGƯỜI XÂY DỰNG" chính là nơi
Vững vàng tạp chí càng ngời sức xuân
Đến tay bạn đọc bao lần
Mỗi năm sáu bận người thân đợi chờ.

Ngỡ ngàng qua những vần thơ
Cùng bao bài viết chân tơ rạch ròi
Công trình mới lạ khắp nơi
In vào trang giấy - nhiều lời khen hay
Nay cầm tạp chí trên tay
Yêu "NGƯỜI XÂY DỰNG" báo đây thỏa lòng.

Ba mươi năm địa chỉ hồng
Tình người để lại từ trong ra ngoài
Bắc Nam chung một lâu đài
Trong từng số báo cho ai kiếm tìm?…

(1) 1987

lăng mộ đá toyota thanh hóa