Em thôi giả đò

Khen ai sao khéo giả đò
hỏi nàng mượn thúng nàng cho mượn sàng
ngày hè trời nắng chang chang
mà nàng đã vội khăn quàng áo tơi.

Hỏi nàng có chốn có nơi?
nàng lại trả lời em đã một con
mẹ cha nghe vậy hỏi dồn
bạo mồm bạo miệng chồng con bao giờ?

Hỏi cô chỉ thấy giả vờ
kiên trì ngồi lại duyên cơ thế nào?
trả lời em chả làm sao
thử xem anh có tâm giao thực lòng?...

Mời anh ở lại được không?
thưa với cha mẹ  xin cùng thành đôi
thương nhau chín bỏ làm mười
tình yêu đã gặp em thôi giả đò...


lăng mộ đá toyota thanh hóa