Mưa Xuân

(Sửa từ bài "Mưa đêm" đã đăng )

Mây chiều rủ bạn qua sông
Làm mưa nhẹ ướt cánh hồng làng hoa

Gió đưa mưa tới hiên nhà
Hạt rơi - rơi cả tiếng gà canh hai

Mưa dầm làm lạnh thân ai
Trăng đi đâu để cành mai ướt đầm?

Gió bay phủ hạt lâm thâm
Mưa nhiều ướt cả tay cầm tơ vương...


(Bài được đăng trên Văn Nghệ xây dựng.)


lăng mộ đá toyota thanh hóa