Nằm viện

( Thơ vui )

Ngày dài đếm giọt nước rơi
Đếm sao cho đủ đầy vơi lòng mình
Ngổn ngang bao nỗi đường tình
Tình thơ tình bạn tình mình tình ta.
Tình ông cháu - tình mẹ cha
Tình con, tình bố, cả nhà ra sao?

Hỏi trời trời lại quá cao
Hỏi đất lại bảo làm sao mà buồn!
Nam Tào giữ sổ Cửu Môn
Ai chưa đến lượt thì buồn làm chi?
Đất tôi chẳng giúp được gì
Chỉ là thừa lệnh mỗi khi Tào cần
Gạch ai người ấy đến lân
Đất tôi giúp đỡ mộ phần mà thôi...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa