Tình quê


Đi học vừa về đến nhà
 Mẹ cười gọi lại, mẹ đà chọn dâu
Nói rằng mẹ đã bỏ trầu
 Hỏi O Mận đấy, xa đâu ? : - Trước nhà

Xóm giềng chẳng ở đâu xa
Gái ngoan xinh đẹp mặn mà có duyên
Má tuy không lúm đồng tiền
Nết na thùy mỵ rất hiền dễ thương ...

Nghe xong lòng cũng vấn vương
Nhưng còn đi học yêu đương vội gì ?
Lời Người nói lại nói đi
Học thì cứ học lo chi việc này .

Hãy xem anh Đệ xóm Tây
Bạn cùng tuổi đấy mà nay cưới rồi
Cũng còn đi học đấy thôi
Anh lo vợ sớm cho tôi được nhờ .

Gái xinh họ chẳng đợi chờ
Mình không ước được như mơ khó tìm ...

Ngày em đi

Biết nói gì đây với em tôi
Hai phương cách biệt đã chia rồi
Em đã về nơi phương xa ấy
Bỏ lại anh, cay đắng ngậm ngùi .

Anh biết làm chi tự lúc này
Anh giờ như mất một bên tay
Trách em không nổi vì nghẹn đắng
Sao nỡ bỏ anh chỉ mấy ngày...

Vội vàng chi vậy bao nhớ thương
Chia ly hai ngả rẽ hai đường
Hôm trước hẹn anh về quê nhé
Sao giờ để nhỡ chuyến hồi hương .

Bao lần về quê anh cùng em
Chia bùi sẻ ngọt chuyện bên thềm
Anh em trở thành đôi tri kỷ
Đến bao giờ anh lại....gặp em.?....

lăng mộ đá toyota thanh hóa