Ngày em đi

Biết nói gì đây với em tôi
Hai phương cách biệt đã chia rồi
Em đã về nơi phương xa ấy
Bỏ lại anh, cay đắng ngậm ngùi .

Anh biết làm chi tự lúc này
Anh giờ như mất một bên tay
Trách em không nổi vì nghẹn đắng
Sao nỡ bỏ anh chỉ mấy ngày...

Vội vàng chi vậy bao nhớ thương
Chia ly hai ngả rẽ hai đường
Hôm trước hẹn anh về quê nhé
Sao giờ để nhỡ chuyến hồi hương .

Bao lần về quê anh cùng em
Chia bùi sẻ ngọt chuyện bên thềm
Anh em trở thành đôi tri kỷ
Đến bao giờ anh lại....gặp em.?....

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa