Tôi là Covid


Tôi là Covid
Thích ăn phổi người
Lại rất ham chơi
Vui nơi lễ hội.

Riêng về đồng đội
Tôi có rất đông
Tán phát lung tung
Nơi nào cũng đến.

Ngay như bệnh viện
Phòng khám, lễ tang
Căng tin, nhà hàng
Tôi đều có mặt.

Nhờ người ban phát
Đi khắp năm châu
Lên cả boong tàu
Lênh đênh trên biển.

Sinh thời đã hẹn
Vũ Hán ra đời
Dương tính khắp nơi
Chết người nhiều quá.

Trẻ già có cả
Trai gái chẳng từ
Tây Tàu có dư
Da đen da đỏ.

Chết như kiến cỏ
Máy thở chờ trông
Chạy loạn lung tung
Không nơi đốt xác.

Đừng nói tôi ác
Do người cả thôi
Cứ ở một nơi
Cách ly điều trị.

Rửa tay thật kỹ
Khẩu trang đeo vào
Khó thở, sốt cao
Báo ngay y tế.

Việc làm thật dễ
Chính phủ đã ban
Điều tốt gắng làm
Tôi xin nộp mạng...


lăng mộ đá toyota thanh hóa