Tháng 5

Tháng năm nắng
 Tháng năm mưa
Sấm chui từ giữa mây trưa vào nhà
Một lời gọi nắng chui ra
Một lời gọi hạt mưa sa giữa đồng
Ùng oàng trong trận mưa giông
Lại đi xa
Để mưa không kéo về.

Vải hồng chen chật bờ đê
Chợ quê, phố thị vải về theo chân
Tháng năm bông lúa cong cần
Cúi đầu chờ đợi về sân nhà mình.

Giữa hè lúa chín vàng hanh
Nếp thơm hạt mẩy, hạt lành bờ xôi
Bậc thang lúa trải kín đồi
Vàng ươm chân ruộng một trời thơm hương...


lăng mộ đá toyota thanh hóa