Tháng giêngTháng giêng

nghiêng cả vần thơ

Nghiêng cả đợi chờ

Bồ thóc cũng nghiêng...


Chụp ảnh đầu năm

Sáng mồng 1 tết 2017 bên Hồ Gươm

Mồng 1 tết tại nhà riêng
Toàn gia đình tết Đinh Dậu 2017

lăng mộ đá toyota thanh hóa