Tháng giêngTháng giêng

nghiêng cả vần thơ

Nghiêng cả đợi chờ

Bồ thóc cũng nghiêng...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa