Cầu quê

Cầu Diễn Hạnh
Cầu quê ba nhịp thẳng hàng

Nối bờ sông nhỏ đầu làng xinh xinh

Sông quê nước chảy hữu tình

Kéo đôi tim lại cho mình có nhau.


Dưới cầu vẫn bóng trăng thâu

Dập dình mặt nước mà đâu muốn về

Trăng mờ rải nhạt triền đê

Một lời hò hẹn em về cùng anh.

lăng mộ đá toyota thanh hóa