Tháng 5

Tháng năm nắng
tháng năm mưa
sấm chui từ giữa mây trưa vào nhà
một lời gọi nắng đi ra
một lời gọi hạt mưa sa giữa đồng
Ùng oàng giữa trận mây giông
lại đi xa để mưa không kéo về.

Vải hồng chen chật bờ đê 
chợ quê, phố thị vải về theo chân
tháng năm cây lúa cong cần
cúi đầu chờ đợi về sân nhà mình.

giữa hè lúa chín vàng han 
nếp thơm hạt mẩy hạt lành bờ xôi
bậc thang lúa trải kín đồi 
vàng ươm chân ruộng
một trời hương quê...

lăng mộ đá toyota thanh hóa