Vườn nhà

Về quê táo rụng đầy vườn
Khế ngon chín mọng -  nhớ luôn Thị Màu
Ổi vàng chín rộ vườn sau
Người chăm vắng bóng đã lâu không về.

Một vùng trời đất nơi quê
Cây xanh rợp bóng con đê, đường làng
Ai hay muôn sự dịu dàng
Trong vườn cây trái bỏ hoang giữa mùa.

Táo vàng chín trắng ai mua!?
Khế đang chín rộ đón đưa chào mào
Nhanh nhanh đến đỗ cành cao
Đến đây tụ họp vui nào chim ơi...

Một vườn cây lá xanh tươi
Người chăm đang ở cuối trời hương hoa
Cô đơn ơi mấy gian nhà
Cửa cài then đóng hóa ra nhọc nhằn...

lăng mộ đá toyota thanh hóa