Tình mẹĐã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chớp bể mưa nguồn, mẹ ơi
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng.

Ai ru “bong bóng phập phồng”
Lời ru cắt ruột, cắt lòng đêm thâu
Cầm lòng một bát cơm nâu
Dưới chân nước cóng, trên đầu mưa bay.

Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hoá thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
Miếng trầu không dám mặn vôi
Sợ đôi má đỏ người đời gièm pha.

Giọt mưa đau ở hiên nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa...
Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
Mùa xuân đến sớm, người chưa thấy về.
                                                           
                        Tác giả: Xuân Đam

lăng mộ đá toyota thanh hóa