Tiễn biệt Kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn


Căn gác nhỏ Ông cùng tôi trú ngụ*
Phố Đội Cung qua mười sáu năm trời
Những ngày tháng cùng nhau trăn trở
Sơ phác ban đầu nét vẽ vẫn còn tươi.

Những mái đầu xanh chụm vào nhau bàn luận
Đây Viện Toán Quốc gia, đây Quỳnh Lập trại phong**
Bệnh viện tâm thần,  rồi qua Viện Mắt 
Ông với bạn bè chung sức bởi cộng đồng…

Rồi nhà tròn Bến xe điện Bờ Hồ  
Ông - người chắp bút
Một địa danh ai cũng muốn ghi danh!
Lòng đố kỵ làm sao tránh được
Dư luận đổi tên “Hàm Cá Mâp” song hành!...

Nửa vành trăng treo trên bầu trời lộng gió
Của Hồ Gươm ghi dấu ấn Thăng Long
Nền văn hiến với cung đàn tạo dựng
Một ý thơ đẹp đẽ đến nao lòng…
….
Nhưng cuối đời trước lúc lâm chung
Dặn các con chỉ báo tin hạn chế
Để bạn bè đỡ phần phiền lụy
Ông ra đi thanh thản giữa hư không…

Nhưng nhiều người vẫn cứ trách ông
Sao phải làm như vậy?
Ông vẫn trong  chúng tôi từ thuở ấy
Tận tình sớm tối có nhau
Như chăm bón vườn xanh, hoa thắm, quả tươi màu…

Ra đi tuổi đã bạc đầu
Đa mang  bao nỗi hận sầu thế gian
Cuộc người tan hợp, hợp tan!
Bạn bè ôn lại tôn hàng cố nhân…
                                    Hà nội ngày 6 tháng 2 năm 2020
Ghi chú
*Căn phòng nhỏ 15 m2 tại 11 phố Đội Cung năm xưa nằm ở phía sau Hội trường Bộ Xây Dựng, cạnh nhà ăn tập thể Văn Phòng Bộ. Nơi đó tôi và kts Tạ Xuân Vạn đã được phân công ở cùng 16 năm. Bạn bè thường tụ tập đông vui gồm có các kts Đặng Tố Tuấn, Diêu Công Tuấn, Lê Hiệp, Trần Đức Duyệt, Các ks thiết kế Trương Nguyên Mân, Nguyễn Quang Huệ và một số kts cùng khóa với ông lui tới. Mãi năm 1980 tôi được điều động biệt phái tại công trường Điện Phả Lại thì ông Vạn và các con ông ở tiếp. Ông mất ngày 3 tháng 2 năm 2020 ( tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý ).
**Những công trình do kts Tạ Xuân Vạn chủ trì thiết kế Kiến trúc.

lăng mộ đá toyota thanh hóa