Chum Nếp

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Mấy năm chim nếp vẫn đầy

Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời

Nhà gần tình vẫn chơi vơi

Có duyên không phận nhận lời chia tay

Công chum chờ đợi bao ngày

Xin đừng trách mối tình này làm chi!...

lăng mộ đá toyota thanh hóa