Chim khôn

Chim khôn vỗ cánh tìm mồi

Gái ngoan tìm bạn ở nơi phong trần.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Đầu năm một chút Sa pa

Bên chợ tình Sa pa

Trước sân Nhà Thờ cổ

Chợ tình và rừng cây ôn đới

Gái bản xuống chợ gặp nhà thơ

lăng mộ đá toyota thanh hóa