Nói với con dâu


“Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha đón về”
Ngày xưa thủ tục nặng nề
Bây giờ đâu phải luật lề nữa đâu?

Từ nay bố mẹ có dâu
Việc nhà con hãy bắt đầu lo toan
Ước mơ có một dâu ngoan
Trong nhà, trong họ quý hơn được tiền.

Con trai mẹ, có vợ hiền
Biết lo biết liệu mới yên cửa nhà.
Một lòng quý trọng mẹ cha

Dù là Tiến sĩ vẫn là con dâu…

lăng mộ đá toyota thanh hóa