Suy ngẫm

Tự cho mình là người thông thái
phê phán khen chê khắp cả làng
ông nọ ngu lâu bà kia dại
dùng lời phét lác để khoe khoang...

Ta đây uyên bác chứa đầy đầu
tiếng Anh tiếng Pháp nói làu làu
mấy bố chỉ dăm câu tiếng Việt
hỏi rằng kiến thức đến từ đâu?...

Lại nữa ông kia là tiến sĩ
đề tài trong nước dễ như cho
chưa thi đã góp tiền chống trượt
hỏi ai không đỗ có là bò!...

...

Khen chê kiểu ấy vẫn còn nhiều
tiếc là lợi lộc chẳng bao nhiêu
mắt đã quáng gà nhìn không tỏ
sẵn máu ăn thua vẫn cứ liều!

Mỗi nước đều có riêng pháp luật
mọi lời đề đạt phải đàng hoàng
góp ý chân thành ai cũng quý
hay gì chửi đổng bứa cành ngang.

Nhân dân mong muốn luôn ổn định
được sống an vui cảnh thái bình
đất nước hùng cường và vững mạnh
diệt trừ tham nhũng sẽ phồn vinh...

lăng mộ đá toyota thanh hóa