Cơn mưa

Vù vù gió nổi cơn say
mây đen cuồn cuộn bao vây bầu trời
mịt mù bụi cuốn khắp nơi
hàng cây ven lộ nghiêng trôi một chiều .

Ỳ ầm sấm động chân đèo
họ hàng nhà nhái ăn theo mở mồm
trời mưa nước nổi quanh cồn
mừng vui cây lúa mỏi mòn chờ mong .

Mấy ngày nắng hạn nghẹn đòng
bây giờ nước đã đầy sông đầy hồ
cá tôm tung tẩy mở cờ
đồi cau vẫy lá thẫn thờ... chưa tin .

Cô em tát nước đồng trên
gàu dây quấn lại đứng nhìn trời mưa...

Cái phong bì

( Thơ vui )

Phong bì hầu hết giống nhau
đều là phương tiện mưu cầu, báo tin
tiệc cưới bỏ mấy trăm nghìn
việc tang cũng vậy chẳng nên so bì
đi bệnh viện có khác chi ?
đến thăm cô giáo mấy khi không cần !...

Nói chung bao thứ bà rằn
báo tin thì ít làm ăn thì nhiều
thói quen đưa, nhận đều đều
có người không nhớ cứ liều thi gan
để người mẹ trẻ thác oan
con em cuối lớp, ...bệnh càng hiểm nguy
cho nên có cái phong bì
nộp tô đầy đủ việc gì cũng xong!!!

Có việc vào chốn cửa công
cho dù vi phạm khó lòng bỏ qua
ai lo việc cửa việc nhà
học hành, chữa bệnh...."nhớ qua phong bì" !...

lăng mộ đá toyota thanh hóa