Tập thơ: Dê trắng dê đenTập thơ: Chợ quê
Em về làm dâu


Em về qua ngõ nhà anh
rặng xoan lặng đứng nghiêng cành chào em
hoa cau phơ phất bên thềm
rụng đầy hoa trắng dịu êm hương nồng.

Em sang không báo mấy dòng
để anh mua một bó hồng cầu hôn
sang đây em nhé đừng buồn
đàn dây lỗi nhịp nên còn cô đơn.

Cầu vồng sắp bắc đầu thôn
anh sang xin mẹ: Cho con đi về
xin làm đủ mọi luật quê
trầu cau hai họ em về làm dâu...

Về chiềuVạn vật đều qua bóng xế chiều
hàng cây ngọn cỏ đứng cô liêu
vàng ươm đường rộng pha màu nắng
chim muông từng tốp hạ chân đèo.

Tóc xanh xưa cũ nay điểm bạc
mắt mờ chân chậm má nhăn nheo
răng trốn đâu rồi? tìm chẳng thấy?
chân không theo bước lúc qua đèo.


Tay run cầm cập khi cầm bút
trí não quên dần khách vắng teo
tai không theo hướng người  giao tiếp
mắt đoán nhìn theo hiểu mấy điều?...

Mới biết sự sinh là có hạn
về chiều bao nỗi cứ lần theo!
bao kỷ niệm tình từ xưa cũ
như in bản tấu nói càng nhiều...

Giữa xuân

Mùa xuân trên rẻo cao


Cải vàng báo cất mùa hoa
húng thơm rau muống bước ra khoe mình

Cau xanh ra bẹ nở xinh
từng đôi chim sẻ đan nhanh tổ mềm.

Đầu xuân ong bướm đông thêm
tìm hoa lấy mật tận miền xa xôi

Người đi tìm bạn kết đôi
giữa xuân nắng ấm xanh trời mây bay...

lăng mộ đá toyota thanh hóa