Thơ nối thơ

( Thơ Thu Hà )

Anh là miền đá lạnh
Trên vùng đất khô cằn
Em như nhành liễu nhỏ
Giữa cuộc đời mong manh.

- Mầm cây ươm trên đá
Biết có còn màu xanh
Nếu đất mãi khô hanh
Có còn chăng lá biếc.

- Anh là miền đá xiết
Nhưng đó là đá non
Em mềm như dòng nước
Nước chảy đá phải mòn.

- Chảy đến hết ngọn nguồn
Chưa hiểu lòng đá núi !...

- Trong lòng tuy muốn nói
Những lời thật thân thương
Đành tránh xa một nẻo
Phòng tai ương trên đường...

- Em hiểu lòng anh hơn
Trong mưa buồn có nắng
Giờ tuy còn xa vắng
"Vẫn một lòng bên anh"...

Gửi Thỏ Bông

Thỏ Bông bốn bảy xuân xanh

Mắt thu cả chục bóng hình ngẩn ngơ

Miệng xinh như đợi như chờ

Ai đem con sáo lượn lờ quanh em...

THỎ BÔNG TRẢ LỜI:

Bốn bảy em vẫn mặn mà

Bốn bảy vẫn trẻ chưa già toàn thân

Bốn bảy em vẫn còn xuân

Bốn bảy em vẫn rất cần cúc cu...

LỜI BÌNH:
Thỏ Bông - Đúng là Thỏ Bông, không lẫn vào đâu được.

lăng mộ đá toyota thanh hóa