Gửi Thỏ Bông

Thỏ Bông bốn bảy xuân xanh

Mắt thu cả chục bóng hình ngẩn ngơ

Miệng xinh như đợi như chờ

Ai đem con sáo lượn lờ quanh em...

THỎ BÔNG TRẢ LỜI:

Bốn bảy em vẫn mặn mà

Bốn bảy vẫn trẻ chưa già toàn thân

Bốn bảy em vẫn còn xuân

Bốn bảy em vẫn rất cần cúc cu...

LỜI BÌNH:
Thỏ Bông - Đúng là Thỏ Bông, không lẫn vào đâu được.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa