Tất niên

Cuối năm nhận cánh thư mời
Cơ quan cũ, Hẹn một lời tri âm
Ngày giờ...mời Chú về thăm
Niềm vui trọn vẹn lứa tằm nhả tơ


Hoàn thành như đã ước mơ
Đào đang bung nở đón chờ Xuân sang
Một ly rượu, một cung đàn
Chung vui nhấp chén rượu vàng VISICONSlăng mộ đá toyota thanh hóa