Đi chợ cầu may

( Tác giả Đồng Đức Bốn )

Chợ nào bán rủi mua may
Bán mưa mua nắng bán ngày mua đêm
Người nào bán nhớ mua quên
Bán yêu mua ghét, bán phiền mua vui ?
Chợ trời đâu chỉ mình tôi
Bán mua những cái cuộc đời bỏ đi
Không tiền chẳng giám mua gì
Có tiền hoang phí nhiều khi cũng đành
Nhiều tiền mua cả trời xanh
Ít tiền ước một bát canh cua đồng...
Còn tiền mua cả dòng sông
Hết tiền nhịn đói chạy rông cả ngày
Rủ nhau đi chợ cầu may
Mai xa thành phố mà đầy vấn vương...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa