Lán Nà Lừa

Ôi sao giản dị lán Nà Lừa
Mái lá phên tre vách nứa thưa
Phòng khách rộng chừng hai chiếc chiếu
Tre rừng làm cột có đung đưa ?
Chiều cao nhà - chỉ trên tầm với
Ở dưới trống không gió lạnh lùa
Dựng ở cạnh rừng cây nứa nhỏ
Bên dòng suối bé đá lưa thưa
Lối vào bờ ruộng trồng cấy lúa
Địch có vào đây dễ bị lừa
Thế mà Bác ở trên ba tháng
Là vùng căn cứ chiến khu xưa
Nơi đây Bác quyết giao Đại Tướng
Mở chiến dịch ngay trước mùa mưa
Điện Biên giải phóng vui trăm họ
Ơi sao vĩ đại Lán Nà Lừa...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa