Khúc thi ca

"Niết Bàn lạc cảnh người ơi"*
Khúc sông còn đợi để vơi con đò
Lênh đênh từ nhỏ đến giờ
Bao nhiêu sướng khổ dại khờ đã qua...

Để dành bao khúc thi ca
Đem dâng tất cả làm quà đời vui.

* (Thơ của Hoang Thị Lãng Mây)

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa