Chuyện Vịt

 ( Thơ vui )

Phóng viên Vịt:
Cạc cạc chào bác gà cồ
Hôm nay có việc xin vô thăm nhà
Hỏi rằm tháng tám vừa qua
Chủ nhà liệu có mổ gà cúng trăng?

Gà Mái:
Cục ta cục tác thưa rằng
Chủ nhà bán hết những thằng choai choai
Chỉ còn Bác Cả đứng ngoài
Khổ thân chúng nó mặt mày tái xanh!
Mới năm tháng tuổi lớn nhanh
Thế mà phận mỏng nên đành chia ly...!

Phóng viên Vịt:
Vậy ra có chuyện ly kỳ
Gà mái ở lại trống đi không về?

Gà Mái:
Bác làm như chuyện hôn mê?
Thật như giai thoại thảm thê nhà gà...!

Phóng viên Vịt:
Không đâu vịt cũng thế mà
Vừa ra khỏi trứng tìm cà vặt lông!
Cắt chân cắt mỏ đổi dòng
Giả làm chim sẻ rán phồng ăn ngay.

Gà Mái:
Gà vịt chịu nỗi đắng cay
Nhằm vào con trống thẳng tay diệt trừ!
Thế mà người vẫn vô tư...
............................................................!0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa