Họp phường

( Thơ vui )

Họp phường tổng kết năm qua
Bao người chuẩn bị cờ hoa rợp trời
Hội trường kê đủ chỗ ngồi
Ba trăm có lẻ người người lắng nghe...

Phường ta năm cũ miễn chê
Thu ngân sách - vượt mọi bề chỉ tiêu
Mại dâm ma túy tuy nhiều
Không hành nghề tại đất nghèo bản doanh...
Đất đai lấn chiếm linh tinh
Dân giàu nước mạnh phường mình khỏi lo
Rác thải chất đống nhỏ to
Công ty đô thị thu cho hàng ngày...!

Nói chung năm cũ rất hay
Đề nghị đại biểu vỗ tay chào mừng...?

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa