Vô tình

Vô tình nhặt được bài thơ
Chỗ ương chỗ chín bây giờ làm sao?
Nhớ khi đã có được nhau
Đừng xem thơ nhặt là câu vô tình...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa