Đông về

Rét về lại thấy nhớ nhau
đêm nằm ớn lạnh nhớ đầu kề bên
bầu trời che khuất mây đen
trăng lu đâu tỏ đôi miền cách xa .

Gió mang lạnh tới mọi nhà
món quà không đợi vậy mà vẫn trao !
gió về làm chột hoa cau
trầu không héo úa trở màu vàng hoe .

Hanh hao má nám ngại kề
chân tay nứt nẻ đông về khó đi
lúa đồng đứng chật chân đê
gặt vào vụ mới có nghe sóng lòng .

Rét về bao nỗi chờ mong
cho tình sum họp cho hồng môi em...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa