Cáo vàng

( Thơ thiếu nhi )

Cáo vàng tìm bắt trống choai
đào hang ẩn nấp ở ngoài bụi tre
đêm đêm cáo lén mò về
cửa chuồng chưa đóng lắng nghe tiếng gà .

Thò đầu khua khoắng dò la
cửa chuồng sập xuống!... ôi sa bẫy rồi !
trống choai la hét vang trời
chủ nhà nghe tiếng cầm cời ra ngay !

Khóc gào van lạy luôn tay
cáo vàng đã hứa từ nay xin chừa
mấy roi quất mạnh là vừa ??!...
thói quen ăn trộm khổ chưa ?...cáo vàng ?...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa