Rượu xuân

Gần tết, gà vô tư gáy sáng
Có ngờ đâu mai rạng... chầu trời !
Thắp hương nếu chỉ đĩa xôi
Thiếu gà sao gọi đủ đôi xôi gà...

Dăm ba chén đưa qua đẩy lại
Anh em ta "dzô" mãi mấy lần
Mặt mày đỏ lựng nổi gân
Chân tay múa máy như dân lên đồng !

Miệng lắp bắp lời không chuẩn xác
Giọng ê a tửu sắc mới hăng
Khi vui nên nhớ cho rằng :
Dùng lời thân mật để bằng lòng nhau .

Coi chừng đó sứt đầu mẻ trán
Vợ con lo quá chén làm càn
Con người cốt ở chữ nhân
Chỉ đôi ba chén vui xuân là vừa .

Xin đừng câu nệ hơn thua
Mà thành rắc rối buổi vừa sang xuân...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa