Cái lý của lừa

( Thơ thiếu nhi )

 Ra đường gặp chú ngựa con
lừa vừa trông thấy, đến còn hỏi han
- Anh ơi sao số anh nhàn
không thồ hàng nặng, không làm việc sao ?

- Ơ hay ông nghĩ thế nào
tôi mà phải gánh, phải bao thồ hàng ?
thân lừa ông phải đa mang
còn tôi - dòng họ cao sang kia mà !?...

- Thôi đừng bốc phét ba hoa
dù lừa hay ngựa đều là bốn chân
cao sang hèn kém cũng gần
cùng ăn cỏ, cũng là thân ngựa thồ .

Ngựa trong đền mới đáng phô
nhưng đứng một chỗ để thờ chẳng đi !
ai sinh ngựa ấy ích gì ?
làm lừa lại được nhiều khi ...sướng đời...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa